อัตราค่าเช่าประกันตัว

เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ติดต่อ 087-0644458

เช่าหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหา

หลักทรัพย์ที่ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

 1. ฆ่าผู้อื่น
 2. พยายามฆ่า
 3. ประมาทเป็นเหตุให้คนตาย
  – รถส่วนตัว
  – รถรับจ้าง
 4. ทำร้ายร่างกายสาหัส
300,000 บาทขึ้นไป
200,000 บาทขึ้นไป200,000 บาท
250,000 บาทขึ้นไป
150,000 บาทขึ้นไป

ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน

 1. วางเพลิงเผาทรัพย์
 2. ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท
100,000 บาทขึ้นไป
100,000 บาทขึ้นไป
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

 1. รับของโจร
 2. ลักทรัพย์
 3. ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะหรือมีเหตุฉกรรจ์
 4. วิ่งราวทรัพย์
 5. กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์
 6. ชิงทรัพย์
 7. ปล้นทรัพย์
 8. ฉ้อโกงทรัพย์, โกงเจ้าหนี้, ยักยอกทรัพย์
 9. ฉ้อโกงประชาชน
 10. บุกรุก, ทำให้เสียทรัพย์
100,000 บาทขึ้นไป
150,000 บาทขึ้นไป
200,000 บาทขึ้นไป
150,000 บาทขึ้นไป
100,000-150,000
200,000 บาทขึ้นไป
300,000 บาทขึ้นไป
100,000 บาทขึ้นไป
200,000 บาทขึ้นไป
100,000 บาทขึ้นไป
ความผิดต่อหน้าที่ราชการ

 1. เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
 2. เบิกความเท็จ, แจ้งความเท็จ
150,000 บาทขึ้นไป
100,000 บาทขึ้นไป
พกพาอาวุธปืน

 1. ไม่มีทะเบียน
 2. มีทะเบียน
100,000 บาท
50,000 บาท
ความผิดเกี่ยวกับเพศ

 1. ข่มขืนกระทำชำเรา
 2. อนาจาร
 3. พรากผู้เยาว์, โทรมหญิง, ธุระจัดหาหญิง
200,000 บาทขึ้นไป
200,000 บาทขึ้นไป
200,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. อาวุธปืน

 1. ปืนไม่มีทะเบียน
 2. ปืนมีทะเบียน
 3. มีวัตถุระเบิด
100,000 บาทขึ้นไป
100,000 บาทขึ้นไป
200,000 บาทขึ้นไป
ความผิดเกี่ยวกับความสงบของประชาชน

 1. ซ่องโจร
100,000 บาทขึ้นไป
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

 1. ปลอมเอกสาร, ใช้เอกสารปลอม
100,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ป่าไม้,ป่าสงวน,สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติ, บุกรุกป่า

 1. ไม่เกิน 10 ไร่
 2. เกิน 10 ไร่
100,000 บาทขึ้นไป
150,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

 1. ครอบครอง
 2. ผลิตหรือจำหน่าย
100,000 บาทขึ้นไป
300,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ

 1. กัญชา
  – มีกัญชาไว้ในครอบครอง
  – จำหน่ายกัญชา
 2. เฮโรอีน / ยาบ้า
  – มีเฮโรอีน / ยาบ้าไว้ในครอบครอง
  – จำหน่ายเฮโรอีน / ยาบ้า
10,000 บาทขึ้นไป
200,000 บาทขึ้นไป100,000 บาทขึ้นไป
300,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. โรงงาน 200,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. ศุลกากร 300,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม 100,000 บาทขึ้นไป
พ.ร.บ. แร่, ลิขสิทธิ์, ยา, อาหาร, คนต่างด้าว, ประมง / พ.ร.บ.ประกอบการขนส่งโดยไม่ได้รับอนุญาติ 100,000 บาทขึ้นไป

ที่มา http://www.thaijustice.com/Court/rate.htm
ท่านใดต้องการเช่าหลักทรัพย์ติดต่อเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อน ในเบื้องต้นเพราะว่าต้องใช้เวลาในการเตรียมงาน อยู่บ้างพอสมควร เพื่อผลประโยชน์

รับประกันตัวผู้ต้องหา และปรึกษาคดี