ประกันคดีทั่วไป

1.คดีอาญากลุ่มที่ 1 ” คดีอุกฉกรรจ์และสะเทียนขวัญ ได้แก่ คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ วางเพลิง  เรียกค่าไถ่

2.คดีอาญากลุ่มที่ 2″ คดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ได้แก่ คดี ฆ่าผู้อื่น เจตนา และไม่เจตนา ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย พยายามฆ่า ทำร้ายร่างกาย ข่มขืนกระทำชำเรา

3.คดีอาญากลุ่มที่3″ คดีเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่ คดีลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ กรรโชคทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพยื รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์

4.คดีอาญากลุ่มที่ 4″ คดีน่าสนใจ ได้แก่ โจรกรรมรถ โจรกรรมโค-กระบือ โจรกรรมเครื่องมือเกษตร ปล้นชิงรถ ข่มขืนฆ่า ลักพาเรียกค่าไถ่ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์

5.คดีอาญากลุ่มที่5″คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย. ” ได้แก่ คดีพ.ร.บ อาวุธปืน แบ่งเป็นอาวุธปืนธรรมดา  อาวุธสงคราม วัถุระเบิด  พ.ร.บ การพนัน  พ.ร.บ ยาเสพติด พ.ร.บ การค้ามนุษย์ สถานบริการ  โรงแรม หรือเผยแพร่วัถุอนาจาร

รับประกันตัวผู้ต้องหา และปรึกษาคดี